O nas

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie został utworzony 1.07.1975 r. na bazie Powiatowego Ośrodka Sportu i Turystyki i do 31.12.1999 r. działał jako zakład budżetowy miasta Łuków. Od 01.01.2000 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową miasta Łuków realizującą zadania z zakresu sportu i rekreacji.

Głównym celem działania OSiR jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

Cele te są realizowane poprzez organizację masowych imprez sportowo - rekreacyjnych i rekreacyjno - rozrywkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - mieszkańców Łukowa i powiatu łukowskiego, a także imprez o zasięgu ponad lokalnym: wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Do takich imprez należą między innymi: Ogólnopolskie Biegi im. ks. S. Brzóski, Wiosenne Otwarte Mistrzostwa Miasta w pywaniu pamięci Andrzeja Rogalińskiego, Łukowskie Biegi Uliczne 3-cio Majowe, Łukowskie Uliczne Biegi Niepodległości, Turnieje Koszykówki Ulicznej "Black–Top", Łukowska Liga Halowej Piłki Nożnej, Turnieje Drużyn Podwórkowych w piłkę nożną, Festyn Rekreacyjno - Sportowy "Witaj - Lato za rok".

OSiR prowadzi także szeroką działalność na rzecz osób niepełnosprawnych organizując między innymi: Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością, Piknik Integracyjny "Bądźmy Razem", w imprezach tych każdorazowo bierze udział ok. 1000 osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Sportu Rekreacji uczestniczy w dwóch dużych akcjach charytatywnych "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" (zbiórka produktów, a następnie przygotowanie ok. 2000 paczek dla dzieci z Łukowa i powiatu łukowskiego) oraz "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" (ok. 70 - 80 tys. zł podczas każdego finału). Jest także współorganizatorem ośmiu edycji programu "Kobieta Bezpieczna". W ciągu roku OSiR organizuje ponad 100 imprez. Z administrowanych basenów korzysta między innymi działający przy OSiR Międzyszkolny Klub Sportowy "Delfinek". Młodzież łukowskich szkół zrzeszona w klubie odbywa codzienne treningi, które przynoszą wymierne rezultaty w postaci tytułów Mistrzów i Wicemistrzów Polski, są wśród nich min: Janusz Sygnecki, Jakub Prus, Szymon Osiński, Janusz Prus, Daria Szlingiert. W MKS "Delfinek" działają także aktywnie: sekcja piłki nożnej kobiet (II liga) oraz Klub Biegacza.

Ponadto przy OSiR działają między innymi:, Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne "Nasz Region", Dziecięcy Zespół Regionalny "Kropelki Rosy".

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest administratorem:

  • Pływalni letniej "Delfin"
  • Pływalni krytej "Delfinek"
  • Stadionu Miejskiego "Orlęta" 
  • tablic i słupów ogłoszeniowych.
Copyright © 2016 OSiR Łuków. Wszelkie prawa zastrzeżone